Δευτέρα 20 Μαϊ 2024

9 στους 100 οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τη σταδιακή αποπληρωμή των χρεών τους

Μόλις 9 στους 100 οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών είχαν υπαχθεί στα τέλη Μαΐου σε ρύθμιση για τη σταδιακή αποπληρωμή των χρεών τους. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 381.401 οφειλετών είχαν υπαχθεί μόλις οι 33.467.

Από την επεξεργασία των στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ που αφορούν στην πορεία των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταδεικνύεται πως το 40% των οφειλετών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση δεν καταβάλουν τις δόσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 39,9% των οφειλετών του ΙΚΑ και το 43% των οφειλετών του ΟΑΕΕ.